Page 72

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Toelichting lastenverdeling over 2012 (in € duizend) Totaal Bestemming Doelstelling Werving baten JAARREKENING | 72 Beheer en administratie Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen Preventie en patiënten ondersteuning Speerpunten Kosten eigen fondsenwerving Kosten externe loterijen Kosten van beleggingen Lasten Subsidies en bijdragen 66.506 7.258 10.106 - - - - 83.870 97.664 82.852 Uitbesteed werk 444 539 3.564 1.215 372 101 460 6.695 6.045 2.608 Publiciteit en communicatie 1.539 10.891 2.760 9.299 - - 378 24.867 30.819 20.880 Personeelskosten 1.401 2.259 471 6.150 - - 1.954 12.235 12.793 11.135 Huisvestingskosten 106 177 - 248 - - 177 708 724 676 Kantoor- en algemene kosten 436 849 - 1.567 - - 1.349 4.201 4.612 3.740 Totaal 70.432 21.973 16.901 18.479 372 101 4.318 132.576 152.657 121.891


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above