Page 76

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Toelichting op de geconsolideerde balans Immateriële vaste activa (in € duizend) Boekwaarde 1 januari 2012 JAARREKENING | 76 activa immateriële vaste activa De specificatie van deze post over 2012 is als volgt: (Des-) Investeringen materiële vaste activa De specificatie van deze post over 2012 is als volgt: 2012 Afschrijving 2012 Boekwaarde 31 december 2012 Licenties 176 102 -93 185 Implementatie Synergy 241 12 -99 154 Websites 157 273 -79 351 Implementatie Synergy (in bewerking) 941 875 - 1.816 Implementatie Websites (in bewerking) 23 222 - 245 1.538 1.484 -271 2.751 Materiële vaste activa (in € duizend) Boekwaarde 1 januari 2012 (Des-) Investeringen 2012 Afschrijving 2012 Boekwaarde 31 december 2012 Bedrijfsmiddelen Kantoorpand Delflandlaan 6.192 - -144 6.048 Computerconfiguratie 719 112 -365 466 Transportmiddelen 14 - -14 - Inventaris 270 18 -83 205 7.195 130 -606 6.719 Onroerende goederen uit erfstellingen 141 - - 141 7.336 130 -606 6.860


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above