Page 77

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

bedrijfsmiddelen Alle bedrijfsmiddelen zijn nodig voor de bedrijfsvoering. onroerende goederen uit erfstellingen Bestaat uit diverse panden en landerijen verkregen uit nalatenschappen. Deze kunnen niet direct verkocht worden vanwege verplichtingen die KWF Kankerbestrijding heeft meegekregen bij de verkrijging ervan. De panden en landerijen zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende taxatiewaarde. Financiële vaste activa (in € duizend) 31 december 2012 31 december 2011 Deposito’s 40.134 30.000 Hypothecaire leningen 208 212 JAARREKENING | 77 De deposito’s worden aangehouden als belegging. De in de deposito’s vastgelegde middelen komen als volgt beschikbaar: De hypothecaire leningen zijn verstrekt aan (niet aan KWF Kankerbestrijding verbonden) personen en zijn ontstaan uit schenkingen of nalatenschappen van derden. 40.342 30.212 23-12-2014 10.000 21-07-2015 10.000 16-12-2015 10.000 16-12-2016 10.000 06-06-2027 134


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above