Page 78

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Vorderingen en overlopende activa (in € duizend) 31 december 2012 31 december 2011 Afdelingen 291 178 Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen Te ontvangen interest 2.863 2.713 Stichting Ride for the Roses 2.000 - Vordering NKI (incl. voorschot) 900 1.256 Erfstellingen en legaten 435 1.401 Datamanagement - 368 Dividendbelasting 1 1 Overige te ontvangen en Vooruitbetaalde posten 1.183 1.533 7.382 7.272 7.673 7.450 Effecten (in € duizend) 31 december 2012 31 december 2011 Obligaties 123.800 140.800 Egalisatierekening obligaties 2.030 2.827 Aandelen inzake fondsen op naam 1.369 1.383 Obligaties inzake fondsen op naam 5.480 5.901 Overige waardepapieren 1 1 JAARREKENING | 78 132.680 150.912 De vordering inzake erfstellingen en legaten heeft betrekking op erfstellingen waarvan de opbrengst in 2012 betrouwbaar kon worden vastgesteld en waarvan de gelden in 2013 zijn ontvangen.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above