Page 8

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

werkwijze KWF Kankerbestrijding werkt met een beleidsvisie. Deze fungeert als beleidsbepalend kader voor een periode van meerdere jaren. De inhoudelijke en organisatorische consequenties van deze beleidsvisie worden doorvertaald in een strategisch en operationeel plan. Op basis van deze visie en dit plan maakt KWF Kankerbestrijding ieder jaar een jaarplan.   huidige beleidsvisie De huidige beleidsvisie geldt voor de periode 2011 – 2014. Hierin continueert KWF Kankerbestrijding haar basisactiviteiten, zoals het financieren van onderzoeken, het geven van voorlichting en het ondersteunen van patiënten. Op basis van dit fundament zet KWF zich extra in voor vier speerpunten: 1. Een rookvrij Nederland Niet roken is de beste manier om het risico op kanker te verkleinen. Als er in Nederland niet meer wordt gerookt, daalt het sterftecijfer veroorzaakt door kanker met 20 - 30 procent. We stimuleren via voorlichting en lobby dat het aantal niet-rokers stijgt en de rookvrije omgeving toeneemt. Strijden voor een rookvrij Nederland doen we onder andere met de Alliantie Nederland Rookvrij waarvan KWF Kankerbestrijding samen met het Longfonds, de Hartstichting en Partnership Stop met Roken de oprichter is. 2. Onderzoek snel naar de patiënt De vele kennis die kankeronderzoek oplevert, wordt niet altijd snel genoeg doorvertaald naar behandelingen voor de patiënt. Om diverse redenen is de vertaalslag van laboratorium naar bed niet optimaal. Er zijn belemmeringen (onder andere regelgeving) en er is onvoldoende kennis JAARVERSLAG 2012 | 8 over hoe de weg van het lab naar het bed het best afgelegd kan worden. Daarom zet KWF Kankerbestrijding zich samen met onderzoekers in om deze knelpunten op te lossen en zo de doorvertaling van kennis naar praktijk te versnellen. 3. Kankernl: digitaal en op maat De informatievoorzieningen voor patiënten en naasten wordt gemoderniseerd. We gaan onder de noemer KankerNL hoogwaardige internetdiensten ontwikkelen voor iedereen die geconfronteerd wordt met kanker. We bieden onze informatie op maat aan en maken het mogelijk dat mensen elkaar online ontmoeten. De kennis en ervaring van patiënten komt overzichtelijk en toegankelijk samen met die van professionals. KWF Kankerbestrijding werkt hierbij samen met de kanker patiëntenorganisaties en hun koepel en met de integrale kankercentra. 4. Betere kankerzorg in Nederland De kankerzorg in Nederland is gemiddeld goed. Er zijn echter relevante kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen. KWF Kankerbestrijding vindt dit onacceptabel. Patiënten hebben recht op de best mogelijke zorg en op betrouwbare informatie over de kwaliteit van hun behandeling. KWF Kankerbestrijding zet zich in om de kwaliteitsverschillen in de zorg te verminderen, onder andere door te pleiten voor concentratie van complexe kankerzorg. KWF Kankerbestrijding vraagt daarbij speciale aandacht voor de positie van de oudere patiënten en voor goede psychosociale zorg voor kankerpatiënten.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above