Page 81

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

bestemmingsreserves Door de Raad van Toezicht zijn bestemmingsreserves gevormd om tot uitdrukking te brengen welk deel van het besteedbaar vermogen bestemd is voor bijzondere bestedingsdoeleinden. Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt: Bestemmingsreserves (in € duizend) Bestemmings reserve nog te continueren projecten bestemmingsreserves nog te continueren projecten Vanaf het 4e kwartaal 2008 worden toekenningen voor wetenschappelijke projecten en programma’s voor de gehele looptijd in de kosten geboekt en als verplichting opgenomen in de uitkeringsverplichtingen. Voor die tijd werden meerjarige projecten en programma’s voor de halve looptijd toegekend, om vervolgens halverwege het project na een toetsing op kwaliteitscriteria de tweede helft van het project toe te kennen. De verwachte continueringstoekenningen voor lopende projecten en programma’s bedraagt voor de komende twee jaar 0,3 miljoen euro. reserve financiering activa Dit deel van het vermogen ad 9,5 miljoen euro is vastgelegd in bedrijfsmiddelen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Deze reserve muteert met de aanschaf, afschrijvingen en herwaardering van de vastgelegde middelen. Reserve financiering activa Overige bestemmings reserves Totaal bestemmings reserves 2012 Stand per 1 januari 1.257 8.733 12.009 21.999 Resultaat - 982 737 -3.126 -3.371 Stand per 31 december 275 9.470 8.883 18.628 JAARREKENING | 81


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above