Page 82

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

overige bestemmingsreserves Ultimo 2012 is van deze reserve van 8,8 miljoen 1,2 miljoen euro bestemd voor doelbesteding aan wetenschappelijk onderzoek.Voor een bedrag van 7,6 miljoen zal in 2013 nog een bestedingsplan opgesteld worden. bestemmingsfondsen Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, wordt dit deel aangemerkt als een ‘bestemmingsfonds’. Het verloop van de bestemmingsfondsen in 2012 is als volgt: Bestemmingsfondsen (in € duizend) Stand per JAARREKENING | 82 1 januari 2012 Resultaat Stand per 31 december 2012 Nico Binnendijk Fonds 2.042 -2.030 12 Henri Jordaan Fonds 2.733 -186 2.547 Antoni v Leeuwenhoek Kanker Researchfonds 437 -437 - UMCG Kanker Researchfonds 111 -13 98 HFL Kanker Researchfonds 65 - 65 Bestemmingsfonds Mont Ventoux 465 -465 - Bestemmingsfonds nalatenschap 400 605 1.005 Bestemmingsfonds Menzis 50 -50 - Fondsen op naam 23.104 19.458 42.562 Totaal bestemmingsfondsen 29.407 16.882 46.289


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above