Page 83

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

bestemmingsfonds nico binnendijk fonds Dit bestemmingsfonds is ontstaan uit een nalatenschap en overige baten. De doelstelling van het fonds is het bevorderen van kankerbestrijding in het algemeen en wetenschappelijk onderzoek naar kanker in het bijzonder. In 2013 zal het fonds opgeheven worden. De gelden worden overgeheveld naar een fonds op naam (in oprichting). bestemmingsfonds henri jordaan fonds Dit bestemmingsfonds is ontstaan uit schenkingen. De doelstelling van het fonds is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar kanker. bestemmingsfondsen antoni van leeuwenhoek kanker researchfonds, umcg kanker researchfonds en hfl kanker researchfonds Deze bestemmingsfondsen zijn ontstaan uit de samenwerking op het terrein van fondsenwerving van KWF Kankerbestrijding met het NKI-AVL en de Universitaire Medische Centra in Maastricht JAARREKENING | 83 en Groningen. De doelstelling van de fondsen betreft translationeel en klinisch onderzoek alsmede aan onderzoeksgerelateerde voorzieningen. bestemmingsfonds mont ventoux Ultimo 2012 is een bestemmingsfonds gevormd voor de ontvangen bijdrage van Stichting Mont Ventoux over 2011. In 2012 is de bestemming van deze bijdrage in gezamenlijk overleg nader vastgesteld. bestemmingsfonds nalatenschap Ultimo 2012 is een bestemmingsfonds gevormd voor de ontvangen gelden uit een nalatenschap. Deze gelden zijn specifiek bestemd ten behoeve van één of meer projecten welke zich bezighouden met onderzoek naar de psycho-sociale voorgeschiedenis van kankerpatiënten.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above