Page 87

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

kortlopende schulden De specificatie van de kortlopende schulden is als volgt: Kortlopende schulden (in € duizend) 31 december 2012 31 december 2011 Kortlopende uitkeringsverplichtingen 68.675 61.637 Overige schulden op korte termijn 10.313 6.992 Saldo per 31 december 78.988 68.629 kortlopende uitkeringsverplichtingen Voor een omschrijving van de kortlopende uitkeringsverlichtingen kunt u de toelichting lezen bij de langlopende uitkeringsverplichtingen. De specificatie van de kortlopende uitkeringen is als volgt: Kortlopende uitkeringsverplichtingen (in € duizend) Stand per JAARREKENING | 87 1 januari 2012 Mutatie 2012 Stand per 31 december 2012 Projectfinanciering 46.054 5.252 51.306 Doelsubsidie NKI 12.200 1.300 13.500 Klinische studies 3.189 282 3.471 Stivoro 194 204 398 Totaal 61.637 7.038 68.675


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above