Page 88

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

overige schulden De overige schulden worden als volgt gespecificeerd: Overige schulden (in € duizend) 31 december 2012 31 december 2011 Crediteuren 5.547 3.654 Opgebouwde vakantierechten 788 668 Loonbelasting en sociale premies 333 314 Pensioenen 53 - Omzetbelasting 18 35 Overige te betalen posten 3.574 2.321 Saldo per 31 december 10.313 6.992 niet in de balans opgenomen verplichtingen KWF Kankerbestrijding is verplichtingen aangegaan voor operational lease van 6 bedrijfsauto’s, ultimo 2012 bedroegen deze verplichtingen in totaal 203.473 euro. De overeenkomsten lopen tot 24 oktober 2016. Daarnaast is een overeenkomst voor copiers/ printers afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2014. Ultimo 2012 bedroegen deze verplichtingen in totaal naar schatting 78.408 euro. JAARREKENING | 88


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above