Page 89

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2012 Hierna volgt een toelichting op de Staat van Baten en Lasten van KWF Kankerbestrijding over het boekjaar 2012. De Staat van Baten en Lasten geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten die in deze periode zijn ontstaan en laat het resultaat zien. baten giften specifieke bestemming Voor een aantal giften geldt dat ze gegeven zijn voor een specifieke bestemming. De specificatie hiervan is als volgt: Giften specifieke bestemming 2012 collecte De collecte opbrengsten staan in de staat van baten en lasten verantwoord onder ‘afdelingen’. De opbrengsten uit de collecte bedragen 7,6 miljoen euro in 2012, een daling van 0,3 miljoen euro (3,8%) ten opzichte van 2011, toen 7,9 miljoen euro werd opgehaald. JAARREKENING | 89 Bedrag (in € duizend) Aantal Bestemming Borstkanker 610 11.735 Dikkedarmkanker 195 3.769 Leukemie 90 1.796 Nieuwe behandelingen 607 11.776 Begeleiding van patiënten 72 1.494 Totaal 1.574 30.570


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above