Page 90

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Specificatie bijdragen stichtingen en fondsen 2012 (in € duizend) Stichting Alpe d'Huzes 32.094 Stichting Ride for the Roses 2.000 Stichting de Schakel 1.106 Stichting Mont Ventoux 848 Stichting Katwijk Wandelmarathon 128 Stichting Flexi-Plan 75 Stichting Groenling 60 Scheffer Stichting 35 Stichting Nil Volentibus Arduum 25 Stichting Spiering Fonds 24 Stichting de Merel 15 Stichting Echtelieden Heida-Faber Fonds 15 Stichting Van Tarel Bruins Fonds 14 Stichting Boerentrekkert 12 Stichting Sodexo Foundation 11 Stichting Sipman-Budding 10 Stichting Bastmeijer 10 Stichting Esther Dina Polak - Van Vollehoven 8 verbonden partijen KWF Kankerbestrijding heeft in 2012 van de volgende verbonden partijen een bijdrage ontvangen: • Stichting Esther Dina Polak - van Vollenhoven • Stichting Spiering Fonds   Gezien de omvang van het aandeel in de stemrechten in het bestuur, kan KWF Kankerbestrijding invloed van betekenis uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid van deze stichtingen. KWF Kankerbestrijding kan niet beschikken over economische voordelen en draagt geen economische risico’s voortvloeiend uit deze stichtingen. Voor een specificatie van de bijdragen wordt verwezen naar de ‘specificatie bijdragen stichtingen en fondsen’ zoals hiervoor toegelicht. JAARREKENING | 90


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above