Page 92

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Kosten eigen fondsenwerving (in € duizend) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Vrijwilligers 2.580 2.300 2.575 Traditionele donateurs 10.537 12.237 10.153 Kosten KWF Loterijen 3.555 3.554 3.185 Niet traditionele donateurs 1.727 1.200 1.130 Bedrijven en samenwerkingen 1.028 1.787 526 Overige wervingskosten 223 205 129 Ondersteuning doelbestedingsprogramma’s door wervingsactiviteiten -10.712 -11.157 -9.296 Activiteiten t.b.v. Beheer & Administratie -123 -134 -188 Uitvoeringskosten Programma Fondsenwerving 6.499 6.173 5.457 Programma Vrijwilligers 3.165 3.266 2.700 Uit eigen fondsenwerving 18.479 19.431 16.371 JAARREKENING | 92 lasten kostenpercentage Als een van de eerste goede doelenorganisaties in Nederland kreeg KWF Kankerbestrijding het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Een belangrijk criterium van het CBF is dat de kosten voor eigen fondsenwerving niet meer dan 25% van de opbrengsten mogen bedragen. In 2012 is het kostenpercentage uitgekomen op 13,5% (vorig jaar 13,1%), begroot was een kostenpercentage van 14,8%. Het percentage is lager dan begroot doordat de kosten 1 miljoen euro lager zijn uitgekomen dan begroot en de baten uit eigen fondsenwerving 5,8 miljoen euro hoger zijn dan begroot.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above