Page 93

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Overzicht bestedingen Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen (in € duizend) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Fundamenteel kankeronderzoek 11.639 9.960 10.836 Translationeel en toegepast onderzoek 27.873 46.531 31.262 Datamanagement 4.460 4.400 2.728 Doelsubsidie NKI 15.914 15.514 20.424 Bevordering participatie in trials 6 30 36 Betere toekomst voor het kind met kanker 466 - -35 Meer opleidingsmogelijkheden 5.357 5.108 6.554 Meten bijdrage onderzoek aan realisatie van de missie - 50 - Kankerbestrijding en internationale/ontwikkelingssamenwerking 839 800 815 Overige doelbestedingen 146 596 411 Ondersteuning via wervingsactiviteiten 1.339 1.395 1.162 Uitvoeringskosten eigen organisatie 2.393 2.456 2.183 Totaal wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen 70.432 86.840 76.376 Overzicht bestedingen preventie en patiëntenondersteuning (in € duizend) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Publieksvoorlichting 272 780 144 Preventie 170 1.390 372 Patiëntenondersteuning 8.067 6.544 6.527 Overige doelbestedingen 6 - 264 Ondersteuning via wervingsactiviteiten 9.373 9.762 8.134 Uitvoeringskosten eigen organisatie 4.085 4.310 3.503 Totaal bestedingen preventie en patiëntenondersteuning 21.973 22.786 18.944 JAARREKENING | 93


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above