Page 95

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

personeelskosten Naast de maandelijkse salariëring ontvangen de medewerkers 8% vakantiegeld en een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden. KWF Kankerbestrijding kent geen dertiende maanduitkering of andere bonusregelingen. Eind 2012 waren bij KWF Kankerbestrijding 167 medewerkers in dienst (140 fte’s). Het gemiddeld aantal werknemers over 2012 bedraagt 161 (135 fte’s). De specificatie van de totale personeelskosten is als volgt: Overzicht personeelskosten (in € duizend) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Lonen en salarissen 7.982 8.569 6.470 Sociale lasten 697 732 775 Pensioenlasten 896 979 742 Overige personeelskosten 2.660 2.513 3.148 Totale personeelskosten 12.235 12.793 11.135 bruto salarissen medewerkers De brutosalarissen per maand, bij een voltijd aanstelling, zijn in 2012 als volgt: Overzicht bruto salarissen per maand van betaalde medewerkers (in €, bij een voltijds aanstelling, ingedeeld naar functiegroepen) Van Tot Management 4.066 7.298 Beleid / middenkader 3.194 5.132 Regiocoördinatoren 3.194 4.551 Ondersteunend / adviserend 2.559 4.551 Administratief 1.965 3.158 JAARREKENING | 95


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above