Page 96

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

bezoldiging directie Het jaarinkomen van de algemeen directeur bedraagt over 2012 143.224 euro en blijft binnen het maximum van 158.115 euro (1FTE/12 mnd) volgens de VFI Beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar pagina 47 van het jaarverslag. JAARREKENING | 96 Aan de directeur is een lease-auto ter beschikking gesteld. Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen bezoldigingen toegekend of presentiegelden verstrekt, noch zijn aan leden van de Raad van Toezicht en/of de directie leningen verstrekt. Bezoldiging directie M.T. Rudolphie, algemeen directeur Dienstverband   Aard (looptijd) onbepaald Uren 38 Part-time percentage 100 Periode 1/1-31/12 Bezoldiging (€)   Jaarinkomen   Bruto loon/salaris 132.615 Vakantiegeld 10.609 Eindejrsuitkering, 13e/14emnd - Variabel jaarinkomen - Totaal  143.224 SV lasten (wg deel) 8.518 Belastbare vergoedingen/bijtellingen 3.997 Pensioenlasten (wg deel) 19.537 Overige beloningen op termijn - Uitkeringen beëindiging dienstverband - Totaal bezoldiging 2012 175.276 Totaal bezoldiging 2011 (8 maanden) 110.672


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above