Page 99

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2012 (vervolg) (in € duizend) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Resultaatbestemming 2012 Toevoeging / onttrekking aan: Continuïteitsreserve 191 2.290 1.615 Bestemmingsreserve -4.111 -9.560 3.533 Fondsen op naam 19.148 -7.245 5.768 JAARREKENING | 99 15.228 -14.515 10.916


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above